กระทู้ : พะเยา สถานการณ์ภัยแล้งกระทบต้นกำเนิดน้ำยม แหล่งกักเก็บน้ำ แห้งขอด
URL: https://board.postjung.com/1208370.html