กระทู้ : อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อรายวันมากที่สุด ขณะที่มีแพทย์เสียชีวิตแล้ว 24 ราย
URL: https://board.postjung.com/1207977.html