กระทู้ : จังหวัดอุดร เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ ได้ทำการจัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับแจกให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19
URL: https://board.postjung.com/1204462.html