กระทู้ : ที่ประชุมครม. อนุมัติงบ 225 ล้านบาท เพื่อผลิตหน้ากากทางเลือกหรือหน้ากากผ้า 50 ล้านชิ้น เพื่อแจกประชาชน
URL: https://board.postjung.com/1200325.html