กระทู้ : เกาหลีใต้วุ่น!สมาคมชาวคริสต์ออกมาชุมนุม ไม่เห็นด้วยกับคำเตือน Covid-19 ของรัฐบาล เชื่อพระเจ้ารักษาหายได้
URL: https://board.postjung.com/1198643.html