กระทู้ : "มาครง" กับ "ปิยบุตร-ธนาธร" วัยไล่เลี่ยกันแต่ประสบการณ์การเมืองต่างกัน
URL: https://board.postjung.com/1198490.html