กระทู้ : ในระหว่างเวลาการทำงานของผู้ปฏิบัติการกับส.ส.ในสภาในภาวะวิกฤติของประเทศ
URL: https://board.postjung.com/1196705.html