กระทู้ : Elon Musk กำลังสรรหาพนักงานให้กับ Tesla: "ผมไม่สนใจแม้ว่าคุณจะจบการศึกษาเพียงแค่ระดับมัธยมปลาย"
URL: https://board.postjung.com/1194990.html