กระทู้ : ไฟไหม้สายไฟแรงสูง คาดอากาศหนาว ทำหดตัวจนขาด พาดสายแรงต่ำ
URL: https://board.postjung.com/1180469.html