กระทู้ : ที่ลอนดอน มีตู้ให้ออกเสียงภาษาไทย ถ้าออกถูกจะได้รางวัล
URL: https://board.postjung.com/1176257.html