กระทู้ : พะเยา ภัยแล้งนาข้าวภูกามยาวเสียหายนับ 1,000 ไร่
URL: https://board.postjung.com/1175742.html