กระทู้ : เครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติด แบต เตอรี่ก็ไม่เสื่อม ตรงนี้เลย
URL: https://board.postjung.com/1175250.html