กระทู้ : DYSON ประกาศยกเลิกโครงการรถยนต์ไฟฟ้า ผลิตแบตเตอรี่ SOLID STATE แทน
URL: https://board.postjung.com/1172578.html