กระทู้ : แพทย์เตือน เปิ้ล นาคร ถ้ามีอาการอีกใน 7 วัน เสี่ยงเป็นตลอดชีวิต
URL: https://board.postjung.com/1170902.html