กระทู้ : ไทยต้องจ่ายชดเชยให้ทางการจีน 15 ล้านบาท เหตุ“ช่วงช่วง”ตาย
URL: https://board.postjung.com/1170807.html