กระทู้ : เพจดังแจง!! ใช้เน็ท WIFI ในร้านกาแฟ ไม่ได้ขอข้อมูลบัตรประชาชน แค่กันคนใช้เน็ทในร้านไปในทางไม่ดี
URL: https://board.postjung.com/1170755.html