กระทู้ : ‘น้ำป่าทะลัก’ถล่มโรงเรียนดังเมืองกาญฯ ประกาศขอให้ทุกคนอยู่บนที่สูง
URL: https://board.postjung.com/1167831.html