กระทู้ : "คุณจะฆ่างูเพื่อช่วยปลาไหล" หรือ "ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ"
URL: https://board.postjung.com/1167777.html