กระทู้ : อาการนี้เป็นกันบ่อย!!! เครื่องยนต์สะดุด เวลาร้อนเป็นเพราะอะไร????
URL: https://board.postjung.com/1167067.html