กระทู้ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานสถานการณ์ล่าสุด พาคนไทยกลับจากฮ่องกง
URL: https://board.postjung.com/1161434.html