กระทู้ : Nate Mitchell ผู้ร่วมก่อตั้ง Oculus อีกคน ลาออกจาก Facebook แล้ว
URL: https://board.postjung.com/1161317.html