กระทู้ : กับข้าวง่ายๆๆ !!!!แกงไก่กล้วยดิบ มีแทนนิน ดีต่อคนเป็นโรคกระเพาะ
URL: https://board.postjung.com/1160955.html