กระทู้ : เมื่อผู้เป็นแม่ของเจ้าชายฟิลิป (Prince Philip’s mother) ต้องเสียสละมากมาย เพื่องานแต่งงานของลูกชายสุดรัก
URL: https://board.postjung.com/1160554.html