กระทู้ : เพลิงไหม้ศาลาการเปรียญวัดไผ่ขวาง จ.ฉะเชิงเทรา เสียหายทั้งหลัง
URL: https://board.postjung.com/1160537.html