กระทู้ : "ปารีณา" โพสต์ลอยๆเตือนตนเอง​ "ใช้สมองและสติปัญญาเท่าที่พอมี มาทำงานอย่างสร้างสรรค์ดีกว่า"
URL: https://board.postjung.com/1160535.html