กระทู้ : รัฐแก้ปัญหาภัยแล้ง​ โดยได้ปล่อยเครื่องบินไปทำฝนเทียมหลายพันเที่ยวแล้ว
URL: https://board.postjung.com/1157875.html