กระทู้ : เวลาไปเรียน ต้องได้วิชาความรู้ หากอยู่ที่บ้าน ต้องได้วิชาชีวิต
URL: https://board.postjung.com/1157522.html