กระทู้ : พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชกระแสรับสั่งชมเชย น.ต.ณฤพล ครูฝึกบินสละชีพยิ่งใหญ่
URL: https://board.postjung.com/1156394.html