กระทู้ : Facebook โดนปรับ 5 พันล้านดอลล่าร์ กรณีทำข้อมูลผู้ใช้รั่วไหล 87 ล้านบัญชี
URL: https://board.postjung.com/1156035.html