กระทู้ : ราชกิจจาฯ ประกาศ “ห้ามก่อสร้าง-ดัดแปลงใดๆ” ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
URL: https://board.postjung.com/1155760.html