กระทู้ : ไม่ใช่เรื่องโกหก! เมื่อเห็น Trailer ตัวใหม่ของ Gundam vs. Hello Kitty
URL: https://board.postjung.com/1155737.html