กระทู้ : ด่วน มีมติถอดชื่อ บิ๊กโจ๊ก ออกจากคณะอนุกรรมการ ก.ตร.
URL: https://board.postjung.com/1152701.html