กระทู้ : ทรูร่อนหนังสือแจงยังไม่ลงนามสัญญาท่อร้อยสายกทม.
URL: https://board.postjung.com/1152310.html