กระทู้ : "คำ ผกา" ชี้ คนบริหารบ้านเมืองเก่งไม่ได้ผุดจากดินเหมือนเห็ดโคน
URL: https://board.postjung.com/1151483.html