กระทู้ : จุดจบสายเบียด ไม่หวั่นแม้ทางแคบ หรือซ่อมทาง ไม่สน ไม่ยอมกัน
URL: https://board.postjung.com/1151294.html