กระทู้ : จริง ๆ แล้วประเทศไทย มี กม. ห้ามนำหมาสายพันธุ์ดุเข้ามาเลี้ยง!
URL: https://board.postjung.com/1150892.html