กระทู้ : เจ้าของบอกช่างเอาขนออกนิดเดียว แต่งานนี้จาก “บางแก้ว” กลายเป็น “บางวัด” แทน
URL: https://board.postjung.com/1144915.html