กระทู้ : หน้าร้อนระวัง HeatStorke อันตรายไม่ใช่แค่กับคน แต่กับสัตว์เลี้ยงก็เช่นกัน
URL: https://board.postjung.com/1140041.html