กระทู้ : ถ้าแดดเมืองไทยจะร้อนขนาดนี้ เราจะมีวิธีดับร้อนอย่างไรบ้าง
URL: https://board.postjung.com/1139977.html