กระทู้ : เปิดแอร์พร้อมพัดลม เปลืองไฟ จริง หรือ เข้าใจผิด ??
URL: https://board.postjung.com/1139817.html