กระทู้ : ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ เป็นบุคคลคน ไร้ความสามารถ
URL: https://board.postjung.com/1139595.html