กระทู้ : พังพินาศ!! จากความรุนแรงของพายุฤดูร้อน ทางอีสาน วานนี้
URL: https://board.postjung.com/1139491.html