กระทู้ : รู้ยัง "ก่อสร้างผิดแบบ" มีโทษทางอาญาและต้องรื้อ
URL: https://board.postjung.com/1134240.html