กระทู้ : มิติใหม่การรายงานข่าว ไม่ต้องใช้ "กรีนสกรีน" เน้นบรรยากาศจริง
URL: https://board.postjung.com/1131055.html