กระทู้ : รู้หรือไม? จำนวน STICKER ที่พิมพ์ได้ใน 1 แผ่น (A3+) อย่างคร่าวๆ
URL: https://board.postjung.com/1127350.html