กระทู้ : พระราชดำรัสของรัชกาลที่๙.พระราชทานเนื่องในวันกองทัพไทย๒๕ มกราคม ๒๔๙๙
URL: https://board.postjung.com/1127020.html