กระทู้ : แม่ช็อก เมื่อพบ“เขี้ยว”ก็งอกออกมาในปากของลูกน้อยวัย 2 เดือนครึ่ง
URL: https://board.postjung.com/1126289.html