กระทู้ : สาวพิการคนแรกของจุฬาฯ ที่เป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยว
URL: https://board.postjung.com/1125628.html