กระทู้ : หัวใจ = หัว+ใจ = สมอง+ความรู้สึก
URL: https://board.postjung.com/1124955.html