กระทู้ : “ชายอายุมากสุดในโลก” สิ้นลมด้วยวัย 113 ปี
URL: https://board.postjung.com/1123112.html